Hulpmiddelen | Omvang van de steekproef


Omvang en precisie

De omvang van de steekproef bepaalt hoe precies de schattingen zijn die we ermee kunnen maken. Er geldt een simpele regel: hoe groter de steekproef, des te preciezer de schattingen. Met het recept hieronder kunnen we bepalen hoe groot de omvang van de steekproef minimaal moet zijn om een gewenste precisie te verkrijgen.

Kies hieronder of een uitspraak moet worden gemaakt met een betrouwbaarheid van 95% of van 99%.

Er is dus altijd sprake van een afruil tussen betrouwbaarheid en precisie. Een uitspraak met een grote betrouwbaarheid leidt tot een breed interval, en dus tot een minder precieze schatting. Met een iets minder grote betrouwbaarheid wordt het interval smaller en dus te schatting preciezer.

 

95% betrouwbaarheid
99% betrouwbaarheid

 

Vervolgens stellen we vast voor welk type variabele we een schatting moeten maken. Maak een keuze tussen het schatten van een percentage en het schatten van een gemiddelde:


Schatting van een percentage

Voor het schatten van een percentage moeten we in de tabel hieronder enkele gegevens invullen. Vul alle velden in!

 

De omvang van de populatie. Is die omvang niet bekend, vul dan een schatting in.

De maximaal toegestane afwijking (marge) tussen de schatting en de werkelijke waarde van het percentage.

Globale indicatie van de waarde van het percentage dat moet worden geschat. Valt er echt niets over te zeggen, vul dan 50 in.

 

Zijn alle gegevens ingevuld, klik dan op de knop Bereken hieronder.

 

De minimale omvang van de steekproef is:

 


Schatting van een gemiddelde

Voor het schatten van het gemiddelde moeten we in de tabel hieronder enkele gegevens invullen. Vul alle velden in!

 

De omvang van de populatie. Is die omvang niet bekend, vul dan een schatting in.

De maximaal toegestane afwijking (marge) tussen de schatting en de werkelijke waarde van het gemiddelde.

Een globale indicatie van de waarde van de standaardafwijking S. Kies op basis van de beschikbare informatie een van de onderstaande mogelijkheden. Vul de bijbehorende waarde in.

Er is een globale indicatie (bijvoorbeeld uit ander onderzoek) van de waarde van S beschikbaar. Vul die waarde in.

De variabele is ongeveer normaal verdeeld over een interval van bekende lengte L. Vul die lengte in.

De variabele is ongeveer homogeen (gelijkmatig) verdeeld over een interval van bekende lengte L. Vul die lengte in.

De variabele is ongeveer exponentieel verdeeld (met veel kleine waarden en weinig grote waarden) over een interval van bekende lengte L. Vul die lengte in.

De variabele is verdeeld over een interval van bekende lengte L. Over de vorm van de verdeling is totaal niets bekend. Vul de lengte L in.

 

Zijn alle gegevens ingevuld, klik dan op de knop Bereken hieronder.

 

De minimale omvang van de steekproef is: