Hulpmiddelen | Aselecte getallen


Wat zijn aselecte getallen?

U maakt aselecte getallen met een aselector. Dit is een lotingsapparaat dat aan de volgende eisen voldoet:

  • U kunt het apparaat herhaaldelijk gebruiken.
  • Elke keer dat u het apparaat gebruikt, produceert het een van de getallen 1 t/m N als uitkomst. De waarde van N wordt bekend verondersteld.
  • Elke keer opnieuw hebben alle mogelijke uitkomsten 1 t/m N dezelfde kans. Kennis over eerdere uitkomsten helpt u niet voor het beter voorspellen van de volgende uitkomst. Kortom, elk voorspellingssysteem faalt.

Voorbeelden van aselectoren zijn een munt (2 uitkomsten, 1=kop, 2=munt), een dobbelsteen (6 uitkomsten) en een roulette (37 uitkomsten, 0 t/m 36).

Met een 20-zijdige dobbelsteen kunnen aselecte getallen van willekeurige grootte worden gemaakt. Eén worp levert een cijfer op tussen de 0 en 9 (als van de uitkomsten 11 t/m 19 steeds 10 wordt afgetrokken, en 10 en 20 als 0 worden opgevat). Bijvoorbeeld: gooi voor een getal tussen de 1 en 400 drie keer. Dat levert een getal van drie cijfers. Is de waarde boven de 400, gooi dan opnieuw.


Een aselector

Met onderstaande aselector kunt u zelf aselecte gehele getallen maken. Voer eerst een ondergrens en een bovengrens in. Na elke keer klikken op de knop Trek wordt een aselect getal gegenereerd uit het aangegeven interval.

 

Ondergrens:
Bovengrens:

 

Resultaat: