Meer informatie | Publicaties


Bethlehem, J.G. (2014): Peilen doe je zo.
Dit is lesmodule voor de leerlingen in de bovenbouw van havo/vwo .De module heeft twee doelen. Het ene doel is om leerlingen bewust te maken van het feit dat niet elke peiling even betrouwbaar is. Dagelijks berichten de media over resultaten van onderzoeken, peilingen en surveys. Maar zijn deze wel altijd even goed uitgevoerd? Een peiling via twitter richt zich al op een bepaalde doelgroep en zal dus niet representatief zijn voor heel Nederland. De module bevat ook een checklist die je kunt doorlopen om een peiling te beoordelen.

 

Bethlehem, J.G. (2013): Deugdelijke peilingen.
Dit rapport beschrijft in eenvoudige termen hoe een deugdelijke peiling (survey) moet worden opgezet en uitgevoerd. Het is een handleiding voor journalisten, beleidsmedewerkers, bestuurders e.d. die beroepshalve met peilingen van anderen in aanraking komen en zich afvragen of de uitkomsten van het onderzoek wel iets voorstellen. Het is ook een handige leidraad voor mensen die overwegen zelf een peiling uit te voeren, maar niet precies weten hoe ze dat moeten doen.

 

Bethlehem, J.G. (2013): De kwaliteit van internetpeilingen.
Dit is mijn oratie bij de Universiteit Leiden. Er wordt in Nederland heeft wat afgepeild. Vooral het internet is er de oorzaak van dat het aantal peilingen sterk is toegenomen. Internet maakt het mogelijk eenvoudig, snel en goedkoop veel gegevens te verzamelen.

De vraag is echter of die internetpeilingen wel een goed beeld geven van de werkelijkheid. In de oratie wordt ingegaan op problemen als onderdekking, zelfselectie, non-respons en meetfouten.

 

Bethlehem, J.G. (2012): Peilingen beoordelen - een checklist.
Er wordt steeds meer onderzoek gedaan. Daar zitten goede en slechte onderzoeken bij. Het is voor journalisten, bestuurders, beleidsmakers en anderen die van de uitkomsten van peilingen gebruik maken, niet eenvoudig om op simpele wijze het kaf van het koren te scheiden.

Deze checklist kan u daarbij helpen. Door de vragen in de checklist één voor één af te lopen, kunt u een eerste indruk krijgen van de kwaliteit van een survey.

 

Bethlehem, J.G. & Biffignandi, S. (2012): Handbook of Web Surveys
Dit boek gaat over het uitvoeren van surveys en peilingen via het Internet. Deze manier van het verzamelen van gegevens is in korte tijd erg populair geworden. Dat is niet verwonderlijk, aan gezien je zo snel en goedkoop veel gegevens kunt verzamelen. Er zijn echter allerlei methodologische haken en ogen.

Het boek behandelt allerlei aspecten van het web surveys, van het ontwerpen van de elektronische vragenlijst, via het trekken van de steekproef, de problemen van onderdekking, non-respons en zelfselectie, het optreden van meetfouten tot de correctie van de uitkomsten met behulp van weegtechnieken.

 

Bethlehem, J.G., Cobben, F, & Schouten, B. (2011): Handbook of Nonresponse in Household Surveys
Dit boek beschrijft het probleem van de non-respons. Vooral in Nederland treedt er veel non-respons op in surveys en peilingen. Die non-respons is selectief. Daardoor is de kans groot dat we verkeerde conclusies trekken uit ons onderzoek. Dit boek geeft een diepgaand overzicht van de problematiek.

Globaal zijn er twee manieren om de non-respons aan te pakken. We kunnen proberen met allerlei maatregelen proberen de non-respons in het veld tegen te gaan. Of we kunnen proberen de gevens voor de akelige effecten van non-respons te corrigeren. Beide aanpakken worden in dit boek uitgebreid beschreven.

 

Bethlehem, J.G. (2009): Applied Survey Methods - A Statistical Perspective
Dit boek beschrijft het gehele onderzoeksproces, van opzet tot publicatie. Het geeft niet alleen een overzicht van de theorie, maar bespreekt ook allerlei praktische problemen. Het is daarom een handboek voor allen die zich bezig houden met survey-onderzoek. Dat geldt voor onderzoekers bij de overheid, universiteiten en marktonderzoekbureaus.

Het boek besteed veel aandacht aan het probleem van de non-respons. Ook wordt uitgebreid ingegaan op allerlei correctietechnieken hiervoor. Verder is er een speciaal hoofdstuk over online-onderzoek. Er wordt uitgebreid om de methodologische problemen die hierbij kunnen optreden. Maar ook andere zaken komen aan de orde, zoals het gebruik van grafieken en statistische beveiliging van onderzoeksbestanden.