Hulpmiddelen | Schattingen maken


Omvang en precisie

Als u de steekproef hebt getrokken en u de waarnemingen hebt gekregen voor de geselecteerde elementen, dan moet u een schatting berekenen. Met de procedures hieronder kunt u schattingen berekenen voor een populatiepercentage of voor een populatiegemiddelde. Daarvoor moet u de verkregen uitkomsten eerst invullen.

U krijgt niet alleen een schatting, maar ook een betrouwbaarheidsinterval. Dit interval geeft aan in welk gebied de werkelijke waarde van de te schatten grootheid met grote waarschijnlijkheid zal liggen.

Bij het berekenen van het betrouwbaarheidsinterval kunt u een keuze maken tussen een betrouwbaarheid van 95% en een betrouwbaarheid van 99%. Bedenk hierbij dat er altijd sprake is van een afruil tussen precisie en betrouwbaarheid:

  • Een uitspraak met een hogere betrouwbaarheid (99%) zal leiden tot een ruimer betrouwbaarheidsinterval. De uitspraak is dus minder precies.

  • Een uitspraak met een lagere betrouwbaarheid (95%) zal leiden tot een krapper betrouwbaarheidsinterval. De uitspraak is dus preciezer.

Kies hieronder of u een uitspraak wilt hebbent met een betrouwbaarheid van 95% of van 99%.

 

95% betrouwbaarheid
99% betrouwbaarheid

 

Vervolgens moet u aangeven voor welk type variabele u een schatting wilt hebben. Maak een keuze tussen het schatten van een percetage en het schatten van een gemiddelde:


Schatting van een percentage

Voor het schatten van een percentage moeten u in de tabel hieronder enkele gegevens invullen. U moet alle velden invullen.

 

De omvang van de populatie. Is die omvang niet bekend, vul dan een schatting in:
De omvang van de steekproef:
Het percentage dat in de steekproef is gevonden:

 

Hebt u alle gegevens ingevuld, klik dan op de knop Bereken hieronder:

 

Schatting voor het populatepercentage:

Standaardfout van de schatter:

Ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval:

Bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval:

Betrouwbaarheid:

 


Schatting van een gemiddelde

Voor het schatten van het gemiddelde moet u in de tabel hieronder enkele gegevens invullen. U moet alle velden invullen.

 

De omvang van de populatie. Is die omvang niet bekend, vul dan een schatting in.
Voer de waarden in die de steekproef zijn gemeten. Druk na elke waarde op de knop Voer in.

 

Zijn alle gegevens ingevuld, klik dan op de knop Bereken hieronder. Klik op de knop Opnieuw voor het verwerken van een nieuwe reeks getallen.

 


Omvang van de steekproef:

Som van de waarden:

Som van de kwadraten:

 

Schatting voor het populatiegemiddelde:

Standaardfout van de schatter:

Ondergrens van het betrouwbaarheidsinterval:

Bovengrens van het betrouwbaarheidsinterval:
Betrouwbaarheid: