Hulpmiddelen | Steekproef trekken


Steekproef zonder teruglegging

U trekt een aselecte steekproef meestal zonder teruglegging. Dat betekent dat elk element in de doelpopulatie hoogstens één keer in de steekproef kan zitten. Daarmee voorkomt u dat elementen dubbel of nog meer keren worden getrokken. Dit levert, bij dezelfde steekproefomvang, minder informatie op.

Met onderstaande procedure hieronder kunt u een steekproef zonder teruglegging trekken. Alle elementen in de populatie hebben een even grote kans om in de steekproef terecht te komen.


Trek een steekproef

Voordat u een steekproef kunt trekken, moeten u eerst de omvang van de populatie en de steekproef opgeven. Bedenk hierbij dat de keuze van de steekproefomvang meestal een compromis is tussen kosten en precisie. Grote steekproeven zijn duur in de uitvoering van het veldwerk, maar leveren preciezere schattingen op. Kleine steekproeven zijn goedkoper, maar leiden ook tot minder precieze schattingen.

Vul hieronder de omvang van de populatie en steekproef in:.

 

Omvang van de populatie:
Omvang van de steekproef:

 

U kunt nu de steekproef trekken door op onderstaande knop Trek te klikken. Als de steekproef is getrokken, verschijnt een nieuw venster op het scherm. Daarin staat een tabel. Deze tabel bevat de volgnummers van de getrokken elementen. U kunt de steekproef bewaren met Bestand | Opslaan als. U kunt de steekproef afdrukken met Bestand | Afdrukken.

 

Start het trekken van de steekproef: